om marit

Bakgrunn og refleksjoner

Jeg kom inn i verden og fikk høre "og midt i fjeset, et lita nese". Etterpå har nesa blitt større og større. Jeg har min bakgrunn fra IT, læreryrket og musikk. Parallelt har jeg jobbet på flere arenaer med barn i sårbare situasjoner. Jeg har i mange år jobbet som beredskapshjem, det som barna selv vil kalle ventehjem. Den nok viktigste utdanningen eller lærdommen jeg har, har jeg fått gjennom å stå tett på barn jeg har vært nær over lang tid. Musikken har hele tiden vært med meg i arbeidet. Jeg komponerer musikk og bruker ofte musikk som verktøy i samhandling med barn.  


Formidlingen min er bygget rundt dette hvordan musikk kan hjelpe oss i det daglige, både for den som bærer på de vanskelige historiene, og den som på andre siden skal være en støtte og hjelp. Jeg fletter mitt foredrag sammen med sang og eksempler fra den daglige samhandlingen med barn og ungdom. Jeg berører temaer som tilknytning, relasjoner og menneskets behov for å kjenne tilhørighet og verdi. Vanskelige temaer som forkastelse, skam, skyld, ufrivillige brudd, det å ha mer enn en mamma m.m. Innimellom der sanger med lettere budskap der fokus er å se det som er bra rundt seg. Sangene setter ord på vanskelige følelser og har et sterkt budskap om håp i seg. Musikk kan være en fantastisk hjelp i tillegg til annen terapi og omsorg. Musikken hjelper også meg som omsorgsgiver til å hente opp det rette perspektivet og være raus med meg selv. Spesielt på dager hvor jeg ikke er den beste utgaven av meg selv.

Barna og ungdommene snakker

Prat med gutt 10 år etter sangsamling

Gutt: "Når du synger Marit, er det som om du åpner hjertet mitt, og drar ut følelsene. Jeg klarer ikke holde de igjen."
Jeg: "Er det bra eller dårlig det?" Gutt: "Det er veldig bra det!"
 

Sagt om sangen "En som deg" 
"Marit - det er en viktig sang. Den må du synge for hele Norge" 

Lisbeth 18 år

"Musikken til Marit følger alltid med meg, tekstene får meg til å tenke over hvordan jeg har det, men også hvordan andre kan ha det. Generelt betyr musikk alt for meg, men de betyr mest når sangene har en ekte mening i seg. Sånn som Marit sine sanger"