Blog
Siste som har skjedd

16.november 2017
Musikken løser kanskje ikke alt, men musikken utretter små og store mirakler i menneskers liv hver eneste dag. Jeg har sett det. Smilet kommer på, tårene som var innestengt slippes ut, dansen kommer til uttrykk, mennesker knytter bånd, murer rives ned, håpet tennes, musikkgleden smitter over, de gode minnene strømmer på. Musikken løser kanskje ikke alle floker, men når musikken får strømme innenfra gjør den noe med oss. Det er fint.

Så ønsker jeg deg den beste dagen der du er 💚 

Konferanse

I år var jeg invitert til årets Barnet & Rusen konferanse i KoRus Sør, Borgestadklinikken. Tema var "Hvordan kan musikk være til hjelp i møte med sårbare barn?" Jeg fikk muligheten til å snakke om ting jeg brenner for og takker for tilliten. Jeg var omgitt av fagfolk som besitter grundig og bred kompetanse rundt kompleksiteten rundt barn som pårørende i familier belastet med rus og avhengighet. Utsatte barn og familiers ve og vel i fokus. Vi kan sammen se på og ta i bruk de tverrfaglige muligheter vi har for å nå mennesker. Når vi lener oss på hverandres kunnskap og erfaringer, har vi langt større muligheter. Vi har godt av å utvide synsfeltet, og vi vokser som mennesker når vi lytter til hva andre har har å si. Det er alltid så mye mer å se, mange mulige veier å gå, andre perspektiver, historier å dele og viktige erfaringer fra levde liv. Sammen kan vi gå litt lenger.
Vi avsluttet onsdagen med en sterk skildring fra en far og en datter, som fortalte ærlig fra innsiden av en familie fanget i rus. En oppvekst sett med barns øyne og en papparolle der rusen var øverste autoritet i familien. Rusen setter lenker på barn og voksne. En autentisk scenefremførelse som brant seg fast på innsiden. ULTIMATUM. Vi må våge se rundt oss og stille spørsmål når vi har mistanke om at barn lever i giftige omgivelser. Historien til denne familien endte godt og ga oss nytt håp om at det alltid er mulig å skape en ny fortelling. Selv om starten har vært dårlig, kan fortsettelsen bli veldig bra. Når tilgivelse og reparasjon får komme inn å lege i relasjoner da er alt mulig! 

7.oktober 2017
I anledning Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober, lagde jeg en låt spekket av glede og håp. Som dagen har tema, heter også sangen "Noe å glede seg over". Jeg håper dere får lyst til å være med å synge. Låten er tilgjengelig i iTunes og Spotify, men her dler jeg en video så vi får vist Mathilda Röjdemos fantastisk illustrasjon til låten. Stig Lindell produserer som seg hør og bør, Gunn Marit Gjemble korer så vakkert og Uffe Börjesson har mastret. Litt av et team jeg er omgitt av.