"En som deg" Sanger som setter ord på følelser.

”Hvorfor synger vi ikke mer i stedet for å prate” Kristoffer 27 år, vokst opp i fosterhjem

"Så små ord og setninger i tekstene dine Marit, men det er som de eksploderer og rommer en hel ballong." 

Christine, mamma i et beredskapshjem, ventehjem 

En som deg  

Slippes søndag 2.april
Utgivelsen "En som deg" er skrevet med forståelsesrammen traumebasert omsorg og tilknytningsteori som bakgrunn. Pilarene fra teorien traumesensitiv omsorg er brakt over i musikken. Marit brenner for å formidle hvordan musikken kan hjelpe oss spesielt i møte det som er sårt og vanskelig. Musikken finner veier inn dit hvor ordene alene ikke slipper så lett til. Marit har mange års erfaring med at barna ofte spør etter musikk selv. De bruker musikken til selvregulering. Det kan være i glade stunder, etter vanskelige samvær og opplevelser, eller for å uttrykke andre følelser. "Hvorfor synger vi ikke mer i stedet for å prate", sier Kristoffer som i dag er 27 år. Han har vokst opp i fosterhjem, og setter ord på at musikken hjelper han å skape ro i kaoset på innsiden.